Aparate şi comutări inteligente în sistemele electroenergetice

Obiectivele programului, încadrate în ecartul maxim cercetare – proiectare – realizare – testare – omologare, sunt, din punct de vedere calitativ, în acord cu cerinţele Programului CERCETARE DE EXCELENŢĂ care şi-a propus, ca un obiectiv major, "sprijinirea colaborării între unităţile şi instituţiile de cercetare, universităţi şi întreprinderi, pentru a determina un impact vizibil în calitatea cercetării în România, în creşterea numărului şi abilităţii cercetătorilor de a fi implicaţi în proiecte de înalt nivel, în diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor

Tema propunerii de proiect corespunde viitorului Program CDT Cadru 7 al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 (PC7) fiind în conformitate cu aria tematică 5 – Energie, punctul 5.7 – Sisteme energetice inteligente

.
PARTENER
S.C. TRANSELECTRICA S.A.. Sucursala de transport a energiei electrice Bacău
REZULTATE OBŢINUTE
Proiectarea, realizarea şi încercarea în laborator şi în teren a dispozitivului pentru comutarea inteligentă a întrerupătoarelor DCII.
Cărţi publicate
Florin Munteanu, D. Ivas, Ciprian Nemeş, M. Adam. "APARATE ŞI COMUTĂRI INTELIGENTE ÎN SISTEMELE ELECTROENERGETICE"