Şcoala ieşeană de energetică îşi justifică existenţa prin numărul mare de absolvenţi care s-au încadrat cu succes, alături de colegii lor din celelalte centre universitare, în energetica României precum şi prin contribuţia cadrelor didactice în domeniile învăţământului şi cercetării ştiinţifice de specialitate.

       Rădăcinile acestei şcoli se regăsesc în unele discipline de profil, existente încă din 1911, în programele "Şcolii de electricitate industrială", dintre care se menţionează "Aparataj şi staţiuni centrale", predată de V. Sârghie, absolvent al "Şcolii Superioare de Electricitate" din Paris, care a şi tipărit primul curs de "Centrale electrice" din ţara noastră.

       În 1923 apare disciplina de "Centrale electrice şi distribuţia energiei electrice" predată de inginer Mircea Volanschi, absolvent din 1910 al Institutului Montefiore din Liege. În 1937, din vechiul Institut Electrotehnic, ce aparţinea din 1912 Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, ia fiinţă Facultatea de Electrotehnică. Prima catedră de Centrale Electrice se înfiinţează în 1948 pentru a asigura pregătirea de specialitate la secţia "Centrale, transport şi distribuţie". Titular la disciplina "Centrale electrice" a fost prof. ing. Simion Oprişor iar la disciplina "Transportul şi distribuţia energiei electrice" prof.dr.doc.ing. Nicolae V. Boţan.

       În 1961, la înfiinţarea secţiei de Electroenergetică, numărul de discipline din acest profil creşte şi se grupează, în 1963, în Catedra de Electroenergetică. Aceasta se dezvoltă continuu şi prin apariţia unor secţii noi cum sunt Energetica Industrială, în anul 1979 la Iaşi şi, ulterior, la Suceava şi Bacău, şi secţia de Centrale Termoelectrice. Secţiile de la Suceava şi Bacău au fost iniţial patronate de catedra de profil din Iaşi care, din 1985, funcţionează cu denumirea de Catedra de Energetică.

       Odată cu schimbările majore ale învăţamântului românesc superior care au condus la introducerea treptelor educaţionale cunoscute drept studii de master, de licenţă şi de doctorat, domeniul Ingineriei Energetice profilat de Catedra de Energetică include trei specializări: Ingineria sistemelor energetice, Managementul Energiei şi Termoenergetică în cadrul studiilor de licenţă de 4 ani. Studiile de masterat pot fi urmate în specializările Energie - Mediu, Managementul Riscului Industrial şi Ecologic şi Managementul Sistemelor de Energie.