Specializări în Inginerie Energetică
 1. Studii universitare de licenţă:
  (începând cu anul I, anul universitar 2005-2006)
  • Ingineria sistemelor electroenergetice
  • Managementul energiei
  • Termoenergetică

 2. Studii universitare de master:
  • Electroenergetică
  • Managementul riscului industrial şi ecologic
  • Managementul sistemelor de energie

 3. Studii postuniversitare de perfecţionare:
  • Bilanţ electroenergetic
  • Bilanţ termoenergetic
  • Gestiunea energiei
  • Producerea şi transportul energiei
  • Legislaţie şi protecţia mediului
  • Managementul calitaţii energiei