Noutati pentru studenţi

Admitere 2008
INFORMATII ADMITERE INGINERIE ..

Burse şi locuri de muncă
Compania Naţională TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Bacău a acordat prin concurs, ..

Biblioteca virtuală
Suport cursuri şi aplicaţii on-line ..
Fonduri structurale 2007 - 2013:
 • actualitati
 • ABC-ul fondurilor structurale ABC-ul fondurilor structurale
 • finanţare proiecte cu componentă CDI
 • finanţare proiecte din domeniul energiei
 • Resursele energetice ale viitorului:
 • diversificarea surselor de energie
 • cercetări privind dezvoltarea surselor alternative: eoliană, microhidrocentrale, biomasa, surse solare, celule fotovoltaice
 • managementul cererii având drept scop promovarea utilizării raţionale a energiei.
 • programe de ajutor, cooperare şi asistenţă (PHARE, TACIS, MEDA)
 • programe specifice: energie inteligentă pentru Europa, SAVE, etc.
 • România - obiective majore în domeniul energiei
 • asigurarea resurselor energetice şi siguranţa energetică
 • eficienţă energetică
 • utilizarea resurselor regenerabile
 • protecţia mediului • PNCDI II - Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013
  Competiţia de proiecte 2008

  PC7 - Programul cadru 7 pentru cercetare al UE
  Se va desfăşura in perioada 2007-2013